Dziś jest  

 
 
 

AKTUALNOŚCI

 

O szkole...

< powrót

   

Szkoła Podstawowa w Głazowie jest jedyna szkołą na terenie gminy Obrazów prowadzoną przez stowarzyszenie. Od 1 stycznia 2013 r. organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie „NASZ REGION”. Rok 2013/2014 jest pierwszym pełnym rokiem szkolnym , w którym szkoła działa w nowej formule. Szkoła Podstawowa w Głazowie stale wzbogaca ofertę dydaktyczną i wychowawczą szkoły. Ma ambicje być szkołą nowoczesną i otwartą, odpowiadającą na potrzeby uczniów i ich rodziców., w której dzieci zdobywają wiedzę i niezbędne umiejętności konieczne na kolejnych etapach edukacji i pozwalające rozwiązywać problemy i odnosić sukces. Wszyscy uczniowie klas I – VI mają możliwość uczestniczenia w odbywających się co tydzień dodatkowych lekcjach pływania na krytej pływalni w Sandomierzu.

Dzieci z klasy „0” uczestniczyły w niezwykłych, comiesięcznych spotkaniach - lekcjach muzealnych w Muzeum Diecezjalnym – Domu Długosza w Sandomierzu. Dzieci zwiedzały ekspozycję muzealną, słuchały wierszy, brały udział w zajęciach plastyczno – ruchowych. 5 i 6 - latki z naszej szkoły dowiedziały się już jak w dawnych czasach pracowała hafciarka, jak wyglądał warsztat malarza, rzeźbiarza, poznawały obyczaje świąteczne w domu wiejskim i miejskim. Uczestniczyły w spotkaniu w krainie zegarów, i na dworze królowej.

 
   
.

 

 
   

Przedszkolaki oraz dzieci z najmłodszych klas brały udział w bajkowym spotkaniu z autorką książek dla dzieci i ilustratorką Edytą Zarębską – Babcią Grunią. To wspaniałe literacko – muzyczne przedsięwzięcie miało na celu zainteresowanie uczniów biblioteką i czytelnictwem. W trakcie występu dzieci mogły się swobodnie wypowiadać a nasz gość udowadniał, że dziecięce marzenia mogą się spełniać dzięki wiedzy zaklętej w książkach. Spotkanie to było możliwe dzięki współpracy szkoły z Biblioteką Publiczną w Obrazowie. Uczniowie starszych klas mieli okazję do udziału w projektach popularnonaukowych oraz wycieczkach edukacyjnych.

W październiku uczestniczyli w ciekawym „Spotkaniu z Astronomią”, którego tematem były Gwiazdy. Poznali historię astronomii, skalę i strukturę Wszechświata oraz odpowiedź na pytanie jak powstają gwiazdy i dlaczego i jak długo świecą.


 

Bardzo ciekawym przedsięwzięciem był zorganizowany w naszej szkole Dzień Drzewa, w którym uczniowie mieli okazję nie tylko zaprezentować swoja wiedzę na temat chronionych w Polsce roślin i zwierząt ale także uczestniczyli w happeningu polegającym na „stworzeniu” z wszystkich uczniów symbolicznego drzewa.

Ważnym elementem realizowanej w szkole edukacji ekologicznej było spotkanie z leśniczym leśnictwa Kleczanów Panem Janem Dąbrowskim, który ciekawie opowiadał o lesie, swojej pracy i odpowiadał na niekiedy zaskakujące pytania dzieci. Uczniowie szóstej klasy realizują program Centrum Edukacji Obywatelskiej -„Poczytaj mi przyjacielu”. W ramach programu uczniowie przygotowują comiesięczne spotkania czytelnicze dla przedszkolaków. Uczestnicy nie tylko wspólnie czytają bajki czy wiersze ale także bawią się rysują, przygotowuj małe inscenizacje teatralne. Ponadto w naszej szkole odbywały się tradycyjne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości czy imprezy jak Andrzejki, Wigilia czy w Dzień Babci i Dziadka połączony z zabawą karnawałową. Jak co roku nauczyciele i uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcjach charytatywnych: w zbiórce pieniędzy w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz w ogólnopolskiej akcji „Górze Grosza”. Szkoła realizuje projekty profilaktyczne razem z Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczną w Sandomierzu. W okresie ferii zimowych w szkole zostały zorganizowane zajęcia integracyjno-rozwojowe prowadzone przez studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Spotkania skutkowały między innymi zdobyciem nowych kuglarskich umiejętności.


21 marca odbył się w szkole po raz pierwszy Szkolny Konkurs Talentów, podczas którego swoje umiejętności zaprezentowały przedszkolaki jaki i uczniowie szkoły podstawowej. Ponad to uczniowie brali udział w licznych konkursach mając dzięki temu okazję do konfrontacji swojej wiedzy i umiejętności z kolegami z innych szkół. W maju zaplanowane zostały warsztaty edukacyjne dla wszystkich uczniów szkoły w Muzeum Narodowym w Kielcach – Muzeum Dialogu Kultur. Najważniejszym wydarzeniem tego roku szkolnego było wybudowanie przy Szkole Podstawowej w Głazowie boiska wielofunkcyjnego. Inwestycja ta możliwa była dzięki Samorządowi Gminy Obrazów. Oficjalne otwarcie obiektu nastąpi na przełomie maja i czerwca bieżącego roku.

 
 
   
   
 
       
 
   

 
     

 

   

realizacja: ARTMEDIA