Dziś jest  

 
 
 

AKTUALNOŚCI

 

Badania przesiewowe słuchu uczniów klasy I i II

< powrót

   


 

 

     Uczniowie klasy I i II zostali przebadani w ramach programu badań przesiewowych słuchu realizowanego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek - Człowiekowi”.

Celem programu badań przesiewowych słuchu jest:
• wczesne wykrycie zaburzeń komunikacyjnych u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego.
  W programie wykorzystywane są audiometry przesiewowe z możliwością przesyłania wyników
  do centralnej bazy danych i ich analizy w rzeczywistym czasie ich wykonywania;
• objęcie opieką diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu;
• wyłonienie ośrodków pilotażowych badań przesiewowych;
• zwrócenie uwagi rodziców tych dzieci, pedagogów i społeczeństwa na znaczną skalę problemu zaburzeń
  słuchu wśród uczniów w wieku wczesnoszkolnym.


  

 
 
     

 

 
 
       
 
   

 
     

 

   

realizacja: ARTMEDIA